Masser af lege.

 • Stratego
  Klassetrin:
  Fra midt i 4. klasse.

  Varighed:
  Ikke under 15 minutter.
  Det tager en del tid at forklare reglerne første gang.

  Regler:
  Kort til legen lånes hos KJ.
  Reglerne forklares af KJ ved udlevering af kort.

  Ude/Inde
  Legen foregår bedst udenfor. Gerne på et stort område.

  Virus
  Klassetrin:
  Fra Bhk-7. kl.

  Varighed:
  Fra 5-20 minutter.

  Regler:
  Fanger 1 får en stak røde A4-ark.
  Fanger 2 får en stak grønne A4-ark.
  De to fanger løber nu rundt og forsøger at tage de andre.
  Hver gang en elev tages giver fangeren halvdelen af arkene til den som bliver fanget.
  Dem som bliver fanget er medfangere.
  På et tidspunkt vil en fanger kun have et ark. Man river da blot arket midt over.
  Den farve som har spredt sig mest til sidst har vundet.

  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde.


  Stikstafet
  Klassetrin:
  Fra 2-7. kl.

  Varighed:
  Fra 10-25 minutter.

  Regler:
  BEMÆRK: Det tager nogle minutter at lægge kortene i de rigtige bunker. Endvidere er det ligegyldigt at der ikke er lige mange personer på hvert hold.

  Legen går ud på først at samle den kortfarve man fik besked på.
  Eleverne deles i f.eks. 4 hold.
  Et hold skal samle spar, et andet ruder, et tredje klør og det sidste hjerter.
  De 4 hold stilles op på 4 rækker.
  Inden legen starter udleveres et kort til hver hold med den farve de skal samle.
  X antal meter fra et holds startsted stilles en kegle med f.eks. 8 kort.
  Her skal være to af hver farve.
  Altså laves der i alt 4 bunker med 8 kort.

  Den forreste elev løber nu ud til sin kegle og tager det øverste kort.
  Når han er kommet tilbage til sit hold kigger han på kortet.
  Var det den rigtige farve beholdes kortet og næste mand løber.
  Var det den forkerte farve tages kortet med op igen til keglen.
  Her lægges det i bunden af bunken og et nyt kort tages.
  På et tidspunkt bliver eleverne nødt til at løbe over til de andres bunker for at tage kort.
  Husk at minde eleverne om at man SKAL løbe lige frem og tilbage. Der må ikke løbes på tværs af rækkerne for at undgå sammenstød.
   

  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde.


  Frugtsalat.
  Klassetrin:
  Fra Bhk-7. kl.

  Varighed:
  Fra 10-25 minutter.

  Regler:
  Eleverne deles i 4 hold som stiller sig i hver deres hjørne af en firkant.
  Inde i midten markeres en cirkel med ringe eller kegler.
  Hvert hjørne laves til en lille trekant, hvori eleverne har helle.

  Inden legen startes udnævnes en fanger som stiller sig inde i midten.
  Hvert af de 4 hold får et frugtnavn.
  Legelederen siger nu en frugt. Hvis der f.eks. siges ”Banan” løber hele bananholdet rundt om cirklen i midten. Når legelederen siger ”NU” må bananholdet løbe hjem til deres helle imens fangeren forsøger at tage dem. Dem som bliver taget er nu medfangere i næse runde.
  Siger legelederen ”Frugtsalat” skal alle hold ud at løbe på en gang.

  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde.


   

  Kædetagfat. Stor kæde.
  Klassetrin:
  Fra Bhk-5. kl.

  Varighed:
  Fra 5-15 minutter.

  Regler:
  To fangerhold sættes sammen.
  Et fangerhold består at to personer som holder hinanden i hånden.

  Når legen starter skal fangerholdene tage de andre personer som er med i legen.
  Når en person bliver berørt af et fangerhold er denne indfanget og er nu med i kæden.
  Det gælder så om for de to kæder at bliver størst.
  Jo større kæderne bliver des mindre gøres banen da man ellers aldrig bliver færdig.

  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde, men i en hal bør man kun bruge det halve af hallen som gøres mindre og mindre jo større kæderne bliver.

   

  Kædetagfat. Kæderne deler sig.
  Klassetrin:
  Fra Bhk-5. kl.

  Varighed:
  Fra 5-15 minutter.

  Regler:
  Et fangerhold sættes sammen.
  Et fangerhold består at to personer som holder hinanden i hånden.

  Når legen starter skal fangerholdene tage de andre personer som er med i legen.
  Når en person bliver berørt af et fangerhold er denne indfanget og er nu med i kæden.
  Når der er fire i en kæde deler den sig i to.

  Det gælder om at være den som bliver taget til sidst.

  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde.


  Snemanden frost
  Klassetrin:
  Fra Bhk-3. kl.

  Varighed:
  Fra 5-15 minutter.

  Regler:
  En eller flere fangere udpeges.
  Fangeren skal løbe rundt og røre de andre som er med i legen.
  Når man fanges fryser man til is og må ikke bevæge sine ben.
  Man må dog gerne bevæge armene og tage de andre med armene.

  VARIATION.
  Man kan indsætte en Frøken Tø som løber rundt og befrier de fangede.
  Stop  i så fald legen efter et par minutter. Udnævn en ny fanger og leg legen igen.
  Dette kan gøren 3-5 gange før man bør holde.


  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde.

   

  Ståtrold
  Klassetrin:
  Fra Bhk-3. kl.

  Varighed:
  Fra 5-15 minutter.

  Regler:
  En eller flere fangere udpeges.
  Fangeren skal løbe rundt og røre de andre som er med i legen.
  Når man fanges stiller man sig med spredte ben og må ikke løbe igen før man befries.
  De tilfangetagne kan befries af andre som ikke er taget.
  Dette gøres ved at de ikke tilfangetagne kravler gennem benene på de tilfangetagne.
  Fangerne må ikke "stå gåsevagt".
  D.v.s. de ikke må stå lige op ad en tilfangetagen som er ved at blive befriet.

  Stop legen efter et par minutter. Udnævn en ny fanger og leg legen igen.
  Dette kan gøren 3-5 gange før man bør holde.


  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde.

   

  Fange haler
  Klassetrin:
  Fra Bhk-3. kl.

  Varighed:
  Fra 5-15 minutter.

  Regler:
  Alle undtagen to deltager får en hale - en snor el. lign. der sættes løst i bukselinningen.

  Det gælder nu for de to fangere om at tage de andres haler.De får en afgrænset tidsperiode, fx 2 min. Det tælles så op, hvor mange haler de har.
  D.v.s. de ikke må stå lige op ad en tilfangetagen som er ved at blive befriet.
  Stop legen efter et par minutter. Udnævn en ny fanger og leg legen igen.
  Dette kan gøren 3-5 gange før man bør holde.


  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde.

   

  Terninge fangeleg
  Klassetrin:
  Fra Bhk-7. kl.

  Varighed:
  Fra 10-20 minutter.

  Regler:
  Deltagerne deles ind i to hold.
  Banen ikke mindre end en badmintonbane.
  Holdene deles af en midterlinje.
  De to hold stiller op på hver deres side af midterlinjen.
  Spillederen kaster en terning. Lander den på 1, 2 eller 3 skal hold a fange deltagerne på hold b.
  Lander terningen på 4, 5 eller 6 skal hold b jagte hold a.
  Når dem som skal fanges løber ud over baglinjen har de helle.
  Legen kan varieres ved at ændre på reglerne for, hvornår hvem skal fange hvem.

  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde.

   

   

  Kegleleg
  Klassetrin:
  Fra Bhk-7. kl.

  Varighed:
  Fra 10-40 minutter.

  Regler:
  Eleverne deles i to hold på en bane ikke mindre end en håndboldbane.
  På de to baglinjer stilles x antal kegler op af en type som nemt vælter. 
  De to hold er delt af en midterlinje som de ikke må overskride.
  De skal nu vælte hinandens kegler.

  Ude/Inde
  Fungerer dårligt udenfor pga. de manglende vægge.
  Bør derfor kun leges i en gymnastiksal.

   

  Dodgeball.
  Klassetrin:
  Fra 4-7. kl.

  Varighed:
  Fra 10-40 minutter.

  Regler:
  To hold spiller på en bane ikke mindre end en badmintonbane.
  Holdene er adskilt af en midterlinje som ikke må overtrædes.
  Alle spillere stiller nu op bag baglinien, og afventer at dommeren sætter spillet i gang.

  Spillet sættes i gang ved at dommeren spørger begge hold om de er klar. Dommeren siger efter begge klarmeldinger ”DODGE-BALL”, og spillet er i gang. Alle spillere må nu løbe ind og tage boldene som ligger på midterlinien. Spilleren der først rører bolden, ”vinder” bolden. 

  Spillet er nu i spille-fasen, hvor det gælder om at skyde modstanderen. Når en spiller bliver ramt (direkte), går han ud af spillet. Hvis en bold rammer 2 spillere ved at ramme den ene først og den anden bagefter, dør kun den første. Efter bolden har ramt en spiller eller en anden bold, kan den altså ikke dræbe andre spillere. Det gælder om at udrydde modstanderens hold. Når man har udryddet et hold, får man et point. Der spilles bedst af 5 point.
     
  Hvis man griber modstanderens bold dør spilleren der kastede bolden. Samtidig udløser en griber en ”befrier”. Dvs. at den person der døde først, nu bliver levende, og må spille videre. Dette kører efter princippet ”først ud – først ind”

   
  Man må ikke holde på en bold mere end 5 sekunder. Dette sikre at spillet ikke går i stå. Hvis en spiller holder på bolden i mere en 5 sekunder og dommeren dømmer reglen, skal spilleren trille bolden over på modstanderens side.
  Det er svært at håndhæve 5 sek. reglen. Vær obs. på at man kan ødelægge spillet, hvis man er for hård med kendelserne.
  Variation:
  I stedet for to hold kan man lave en turnering med flere hold, hvor alle spiller mod alle.


  Ude/Inde
  Spillet bør foregå i en gymnastiksal.

  Høvdingebold
  Klassetrin:
  Fra Bhk-5. kl.

  Varighed:
  Fra 5-25 minutter.

  Regler:

  Der skal være to hold, Banen deles i to halvdele med et høvdingefelt i hver ende. På hvert hold vælges en høvding, som placeres i modsatte ende (høvdingefeltet).

   

  Bolden gives op på midten. Det hold, der får fat på bolden, prøver nu at ramme en af modspillerne med bolden. Når man bliver ramt, dør man, og så går man ned for at hjælpe høvdingen. Både markspillere og høvdinge må ramme modstanderne.

  Hvis en modstander griber bolden, kan man enten lade afsenderen af bolden dø - eller lade griberholdet få en død gjort levende igen.

  Når alle på et hold er døde er spillet slut.

  VARIATION
  Spillet kan varieres med at det enten kun er markspillere eller høvdinge, der må ramme modspillerne.


  Ude/Inde
  Fungerer dårligt udenfor pga. de manglende vægge.
  Bør derfor kun leges i en gymnastiksal.


   

  Sten, saks, papir
  Klassetrin:
  Fra Bhk-7. kl.

  Varighed:
  Fra 5-15 minutter.

  Regler:

  Eleverne sættes sammen to og to.
  De stilles nu op overfor hinanden.
  De slår så sten, saks, parir.
  Den som vinder skal fange makkeren.
  Aftal inden legen, hvor langt man skal løbe inden man har helle.

  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde.

   

  Stafetter
  Klassetrin:
  Fra Bhk-7. kl.

  Varighed:
  Fra 5-25 minutter.

  Forslag:
  Løbe-stafet

  Kapgangs-stafet

  Hoppe-stafet

  Hinke-stafet

  Krappegangs-stafet

  Hare hop-stafet

  Ærtepose-stafetter (på hovedet, på nakken, mellem knæene, på foden, mellem to hoveder o.s.v.).

  Løbe baglæns-stafet

  Hoppe/hinke baglæns-stafet (PAS PÅ. Faldfare)

  Skraldesække-stafet (Eleverne skal løbe i sorte skraldesække)

  Puslespils-stafet (Kopier og klip det samme billede i stykker til holdene. De skal nu løbe ud og hente en brik ad gangen. Det gælder om først at samle sit puslespil).

   

  Centicubestafet (Spillederen bygger en figur som lægges ud for holdene. En fra hvert hold må nu løbe ud og kigge på figuren. Ud fra hukommelsen skal holdene nu bygge figuren. Hver gang en løber kommer tilbage løber den næste. Holdene har fået udleveret centicubes til at bygge med inden legen stater.

   

  Prutstafet (Holdene får udleveret små papirsposer som indkøbes hos den lokale bager/slikmutter. Den første løber mens den næste puster luft i posen og placerer denne på sine baller. Når løberen kommer ind skal han/hun smælde den luftfyldte pose tom for luft så det giver et ordentlig knald.

   

  Tøj-stafet (Holdene udstyres med noget tøj som de skal tage på inden de løber. F.eks. bukser, jakkke, huer, vanter o.s.v.).


  Ude/Inde
  Fungerer fint både ude og inde.

   

   

  Stopdans
  Klassetrin:
  Fra Bhk-3. kl.

  Varighed:
  Fra 5-25 minutter.

  Regler:

  Eleverne stiller sig op klar til at danse, når musikken starter.
  Når musikken stopper skal eleverne stå bomstille.
  Dem som ikke gør går ud af legen.

  Ude/Inde
  Kan også leges ude, hvis man har musik udenfor.

   

  Hullahop-ringe-leg
  Klassetrin:
  Fra Bhk-7. kl.

  Varighed:
  Fra 5-25 minutter.

  Regler:Der laves en cirkel i af hullahopringe midten af en banen.
  I kanten af banen placeres nu en masse hullahopringe i en cirkel.
  Alle elever starter med at finde en ring.
  På spillederens kommando løber eleverne nu ud af deres ring og rundt om den midterste cirkel (Husk at fortælle dem, hvilken vej de skal løbe inden I starter).
  Mens eleverne løber rundt fjerner spillerederen x ringe fra den yderste cirkel.
  På spillederens kommando skal eleverne nu løbe ud og stille sig i en ring.

  Den/de som ikke finder en ring er ude.
  Man bliver ved til der kun er én elev tilbage.

  VARIATION.
  Istedet for, at hver elev har sin egen ring kan man sætte eleverne sammen to og to.  Ude/Inde

  Både inde og ude.

   

  Banke, banke bøf
  Klassetrin:
  Fra Bhk-7. kl.

  Varighed:
  Fra 5-15 minutter.

  Regler:
  Deltagerne stiller sig op i en rundkreds.  De vender ansigterne ind mod midten. Der udpeges én til at løbe. Han løber nu rundt uden om ringen og banker de andre på skulderen, men han siger "Banke, banke, banke".
  På et tidspunkt siges BØF.
  Den der blev sagt BØF til skal nu løbe den anden vej rundt og nå at få sin plads igen. Hvis han ikke når det, skal han nu selv løbe rundt og være den nye som siger "Banke, banke.....". Hvis han når det, er det den første der stadig er den.
  Man kan højest være den som banker tre gange i træk.
  Når man har været på en løbetur skal man sætte sig ned, hvorved alle får prøvet at løbe.

  Ude/Inde
  Legen kan foregå både ude og inde.

   

  Trække gulerødder
  Klassetrin:
  Fra 4. kl.-7. kl.

  Varighed:
  Fra 5-20 minutter.

  Regler:

  Eleverne lægger sig på maven i en cirkelstiller sig op klar til at danse, når musikken starter.
  Når musikken stopper skal eleverne stå bomstille.
  Dem som ikke gør går ud af legen.